Бъдещите татковци ще могат да наблюдават от домашния компютър раждането на своето бебе, разбира се при наличие на необходимата оторизация от болницата. Тази екзотична функционалност ще позволи първият в гр. София телемедицински център по акушерство и гинекология, който се открива утре /13.03.2009 г./ в 11.00 ч., във II САГБАЛ “Шейново”.
Системата е уникална по рода си и съчетава в себе си високоспециализиран софтуер,както и модерен хардуер с високочувствителни видеокамери и микрофони, които позволяват пренос на висококачествена картина и звук в реално време от операционните на болницата до модерна зала за обучение.
Системата е Интернет базирана, което позволява връзка с всяка точка на света, където има Интернет. Предстои подписване на партньорски договор между II САГБАЛ “Шейново” и Медицинския университет – Плевен, представлявани съответно от д-р Иван Костов и проф. Григор Горчев.
В него една от приоритетните насоки ще бъде именно използването на така описаната телемедицинска система.Това ще позволи в реално време да се наблюдават операции, които се извършват в Плевен от специалистите в болница “Шейново” и обратно. По същество проектът за България е уникален, защото ще позволи в реално време да се обменя медицинска експертиза между два града, като всичко това е в полза на повишаване качеството на медицинската услуга, а от това печелят както пациентите така и лекарите.
Наличието на това приложение ще даде възможност за on line медицински консултации с партньорските клиники на болница “Шейново” в Европа- “Шарите”, гр. Берлин, университетската болница в Хайделберг и университетската болница във Фрайбург. /БЛИЦ