Специализираните ТЕЛК комисии ще бъдат премахнати, а лекарите, които се занимават с медицинска експертиза, вече ще имат право и да лекуват при определени условия. Това предвиждат промени в Закона за здравето, одобрени днес от правителството в оставка. Чрез промените се правят изменения и допълнения в още няколко закона в сферата на здравеопазването.
Към момента специализираните ТЕЛК комисии функционират към определени болници, като всяка комисия е специализирана в експертизата на определен вид заболяване. С промените всяка болница ще премахне съответния ТЕЛК, а лекарите ще могат да извършват лечебна дейност. Законопроектът предвижда и съкращаване на сроковете за работа на комисиите с цел улесняване на пациентите. <br /> <br /> С други промени се създава възможност здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции да предоставят социални услуги за деца и лечение на деца с хронични заболявания. Промени в Закона за лечебните заведения предвиждат водене на публичен регистър на лечебните заведения, които извършват асистирана репродукция. Той ще бъде част от регистъра на лечебните заведения.<br /> <br /> С промени в Закона за здравното осигуряване се въвеждат изискванията на европейска директива, според които осигуреният пациент ще може да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което да потърси възстановяване на парите от здравната каса или от министерството. Размерът на възстановената сума при трансгранично здравно обслужване е до размера на разходите, които биха били поети от държавата-членка по осигуряване, ако това здравно обслужване е предоставено на нейна територия.<br /> <br /> С промените се създава и възможност пациентите да получат предварително разрешение за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване, издавано от НЗОК и Министерство на здравеопазването за съответните дейности.<br /> &nbsp;