Софийски градски съд задължи Националната здравна каса да отмени дадените на лечебните заведения в страната указания за преустановяване на приема на документи за лечение на болни с хроничен хепатит „Б” с продукта „Пегасис” по „Програмата за антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози на пациенти над 18 г. възраст”.
Наред с това НЗОК се задължава да изпрати до директорите на регионалните каси указания за приемане на всички документи за лечение на болни. Съдът постановява НЗОК да осигури, в рамките на бюджета, лекарствено лечение на всички пациенти по тази програма, които са предоставили съответните документи.
Решението на СГС е по колективен иск на „Центъра за защита на правата в здравеопазването” с председател Теодора Захариева и засегнати граждани. Конституирането на този колективен иск, според юристи, е прецедент в правната ни практика и пореден успех на водената от Теодора и ЦЗПЗ борба срещу бюрокрацията и несправедливото третиране на пациентите в българската система за здравеопазване.

Със същото решение съдът пренасрочва гледането на делото по колективния иск от 09 май 2009 г., на 05 февруари 2009 г., когато ще бъде взето окончателно решение по казуса. /БЛИЦ