Исканията на синдикатите за 25% увеличение на работните заплати не отговарят на действащия в момента колективен трудов договор, съобщиха от компанията.
През 2008 година ръководството на ТЕЦ „Варна” е изпълнило всички свои задължения като работодател. Добрата предварителна подготовка и положените усилия са позволили структурните промени в дружеството да бъдат завършени още в началото на годината. Благодарение на това са били реализирани значителни икономии във фонд социално-битово и културно обслужване (СБКО) като тези средства в последствие са били разпределени между служителите.

От януари 2009 г. работната заплата на служителите е увеличена с 9,8%, независимо от факта, че централата е приключила предходната година на загуба. Действията на ръководството са в изпълнение на споразумение за нарастване на работните заплати към колективния трудов договор на дружеството, който е валиден до края на настоящата календарна година. В рамките на това споразумение е договорено, че от началото на 2009 г. работната заплата на служителите в компанията ще бъде повишена с процента на инфлацията, индексиран с 2 пункта, заявяват още от компанията.

„Високо ценим всички наши служители. Благодарни сме на тези от тях, които оценяват нашето старание да им осигурим стабилно работно място, мотивиращо заплащане и добри условия на труд. Също така ще уважим решението на всеки, който смята, че в настоящата ситуация на световна икономическа криза, би могъл да намери работа с по-добри условия. Няма да спрем никой, който прецени, че желае да смени работното си място”, заяви Ян Вавера, председател на управителния съвет на ТЕЦ „Варна”, след края на провелата се среща със синдикалните лидери в централата.

Две са основните причини, поради които ръководството не може да приеме настоящите искания на синдикатите. На първо място те са в разрез с вече подписаното и действащо в момента споразумение към колективния трудов договор за нарастване на трудовото възнаграждение. Ян Вавера припомни, че предложенията на ръководството на централата са отправени в период, когато много предприятия замразяват работните заплати, намаляват производството си и предприемат масови съкращения, включително и в района на Варна. През миналата година средната брутна работна заплата в централата е била 1050 лв., докато през третото тримесечие на същата година средната за бранша заплата е 938 лв. Освен това исканията на КНСБ за увеличение на заплащането с 15% сега и с още 10% след пет месеца, е извън възможностите на дружеството, предвид тежкото финансово състояние, в което то се намира и с оглед на цялостната световна икономическа обстановка.

Не отговарят на истината твърденията, лансирани от синдикалните лидери, че дружеството планира драстично намаление на персонала без ясна визия за необходимостта от работна ръка за нормална и безопасна производствена дейност. Оптимизирането на работата в централата, с цел намаляване на разходите, изисква съкращаване на припокриващи се дейности и възлагането на несвойствените на външен изпълнител. „Закриването на несвойствени за работата на централата длъжности не означава, че тези дейности няма да бъдат обезпечени. Те ще бъдат преотдадени на външни фирми изпълнители, специализирани в тази дейности, където на практика преминават и част от съкратените служители”, обясни Минчо Минчев изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”. Към този момент в ТЕЦ „Варна” не се предвиждат масови съкращения. /БЛИЦ