Топлинните счетоводители започват проверки на сградите в София за ползването от клиентите на отопление и топла вода. Те ще са от 16 януари до 28 февруари и ще се правят след 17.00 часа, съобщава Нова телевизия.
До пет дни преди посещението представител на компанията ще поставя обявление на входа на сградата и ще уведомява домоуправителя, че осигуряването на достъп е задължително.

Тези проверки са регламентирани в Наредбата за топлоснабдяване и са задължителни, в това число и за клиентите, монтирали уреди с дистанционен отчет.