Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще инспектира състоянието на язовирите "Кричим" и "Въча". Трайков ще се запознае и с работата на ВЕЦ "Орфей". Това е първата от поредица проверки във връзка с преминаването на контрола върху язовирите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Три язовира на територията на страната преливат в момента - Боровица в Родопите, язовир Камчия в източната част на Стара планина и язовир Ясна поляна, който захранва с вода всички селища на юг от Бургас. Не преливат вече язовирите Ивайловград и Йовковци. Специалисти предупреждават за риск от обилно снеготопене и нови наводнения в края на февруари.<br /> <br /> На всички потенциално опасни язовири са отворени основните изпускатели с цел облекчаване на съоръжението. Организирано е постоянно наблюдение за състоянието на потенциално опасните язовири.<br /> <br />