Как икономическата криза се отразява върху доходите и спестяванията на българските домакинства анализират експерти от Световната банка и институт "Отворено общество".
Анализът на данните показва, че равнището на бедност се задържа устойчиво на високо за ЕС ниво. Макар да се забелязва спад в негативните оценки за общото икономическо положение на страната, делът на домакинствата, които заради финансови затруднения и намалени доходи са принудени да ограничат разходите си за основни храни и потреблението на медицински или образователни услуги, остава непроменен.<br /> <br /> Обезпокоителен е изводът, че хората са принудени да ограничават разходите си за храна, лекарства, образование за децата, което ги излага на още по-големи рискове в бъдеще. Близо 30 на сто от домакинствата са заявили, че пестят от храна, а 8 на сто не се хранят редовно. 41% ограничават потреблението на ток и вода заради високите им цени.<br /> <br /> Финансовите затруднения са причината все по-малка част от семействата да спестяват част от дохода си. Близо 80% от хората нямат никакви заделени пари, а една четвърт от тях дори са взели заеми.<br />