Пловдивския окръжен съд прекрати търговското дружество „Гюнеш 2004“ ООД гр. Пловдив. В мотивите на решението си съдът е посочил като основание затова противоречие с нормите на Закона за вероизповеданията, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Искането за прекратяване беше направено от Окръжна прокуратура Пловдив, тъй като дейността на дружеството е в противоречие с дейността на законите на РБългария – чл. 155, т.2 от Търговския закон. „Гюнеш 2004“ ООД гр. Пловдив е регистрирано през 2004 г. Съдружници в него са турските граждани Сюлейман Акбулут, Сюлюн Дженгиз и Реджеп Сормагеч, които заедно и поотделно притежават управителни и представителни функции.
Според исковата молба дружеството се явява формалната законова рамка за легализиране на извършваната активна социална и религиозна просветна дейност на Турската ислямска религиозна организация „Сюлейманджълар“, която няма официална регистрация в РБългария.
В НС „Сигурност“ (понастоящем ДАНС) съществуват данни, че „Сюлейманджълар“ разполага със значителни капитали, има организационни структури в почти цяла Европа с цел разширяване на турското влияние сред религиозните общности и малцинствени групи. В самата Република Турция на организацията е забранено да развива религиозно–просветна дейност сред деца под 16–годишна възраст.
Освен това същата контролира и финансира мюсюлманските религиозни училища (медресета) в страната ни, в които се извършва активна религиозно – просветна дейност сред подрастващите. Подборът на децата е насочен предимно към социално слабите слоеве, при което се предлагат сравнително добри условия, като безплатна храна и пансион, перспектива за продължаване на религиозното обучение в Република Турция и др.
Значителни финансови средства се инвестират и при строителството и ремонта на тези училища (медресета), като в част от случаите това се осъществява в нарушение на нормите на българското законодателство.
От доказателствата по делото се установи, че в сградата на дружеството се е помещавал молитвен дом, в който имало ислямистка литература, шапчици за молитви и други пособия, служещи за проповеди.
През 2006 г. Пловдивския окръжен съд отказа да регистрира подобно сдружение с нестопанска цел, наречено „Национално турско обединение“ с ръководител Мендерес Кунгюн. Според съдът тогава, част от заявените за вписване и приети от Учредителното събрание цели на сдружението са имали политическа насоченост, основно „развитие на политическия плурализъм с цел демократизиране и демонополизиране на турската общност“. Съгласно чл. 12 ал. 2 от Конституцията на Република България, сдруженията на гражданите не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. /Димана Тодорова, БЛИЦ