Архитект Боян Иванов Кръстев от Ловеч е новият главен архитект на Община Троян Той е завършил Архитектурния факултет на ВИАС – София през 1981г. След дипломирането си започва работа като проектант в Районна Проектантска организация – Ловеч, по-късно като ръководител на проектантска група, която изготвя специализирани проекти в областта на селското стопанство.
От 1986 до 1988г. е архитект в Регионалната администрация – Окръжен Народен Съвет – гр. Ловеч. Работата, с която се занимава включва експертна оценка на проекти, устройствени планове, участие в семинари на регионално и държавно ниво във връзка с изготвяне и актуализиране на нормативни актове. От 1988 до 1996г. работи като архитект в Областна администрация – гр. Ловеч. През този период има известен брой реализирани проекти чрез Съюза на Архитектите в България – Дружество Ловеч и по ПМС 35. 1996г. напуска Областната администрация и започва свободна практика.
В различни периоди от трудовата си дейност арх. Кръстев консултира по договор /изпълнява длъжността главен архитект/, в общините Ябланица, Луковит, Тетевен и Севлиево. Той представлява САБ – Ловеч като председател на Дружеството. Член е на Камарата на Архитектите в България и на УС на КАБ – Ловеч. По неговите думи е "щастливо женен, с две деца", съобщи днес община Троян. Гергана Димитрова, БЛИЦ.