Правителството одобри тройно увеличение на размера на командировъчните пари на ден на офицерския състав на водните транспортни средства, плаващи по море под българско или чуждо знаме, за времето на изпълнение на международни рейсове. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
За ранг капитан командировъчните на ден се увеличават на 300 щатски долара, при 100 досега. За старши помощник-капитан те стават 225 щ. д. (75 досега), а за втори и трети помощник-капитан – съответно 135 щ. д. и 120 щ. д. (от 45 щ. д. и 40 щ. д.). От 95 на 285 щатски долара се увеличават командировъчните пари за главния механик, а от 60 на 180 – за електромеханик. Вътрешните и външните проверяващи контролни органи ще получават по 210 щ. д., а специалистите – 90 щ. д. дневно. Членовете на останалия персонал запазват своите досегашни възнаграждения.
Създаването и развитието на висококвалифицирани морски кадри и тяхната успешна реализация е част от морската политика на всяка държава. През последните десетилетия се наблюдава отлив от професията в световен мащаб. Статистиката сочи доста тревожна тенденция на драстично намаляване на квалифицирани морски кадри. Подобно неблагоприятно развитие на морската професия е констатирано и в Зелената книга на Европейския съюз по бъдещата интегрирана морска политика.

Недостигът на кадри в световен мащаб по статистически данни към 2000 г. за офицери е бил 4% или около 16 000 души, като прогнозата за 2010 г. е този брой да достигне 46 000 души. Само в рамките на Европейския съюз прогнозата за 2010 г. е недостиг от 36 000 души. Над 60% от офицерите на корабите, контролирани от държави-членки на Европейския съюз, са на над 40 години с тенденция за увеличаване на възрастта.
Подобна трайна тенденция се наблюдава и в нашата държава. През последните години в „Параходство Български морски флот” АД се забелязва изключително сериозен отлив на кадри от плавателния състав, което създава затруднения на корабособствениците. Успоредно с това рязко е спаднал интересът към учебните заведения, в които се придобива морско образование, като част от завършилите това образование не желаят да провеждат стажове за придобиване на правоспособност и се отказват от професията. Подчертана е тенденцията за ранно прекратяване на кариерата при младите офицери, като се търси алтернативна реализация на брега.
Направеното предложение е част от последователно провежданата политика от страна на Министерството на транспорта за предприемането на мерки за подпомагане на българската морска индустрия. /БЛИЦ