Бюрата по труда в цялата страна приемат документи на кандидати за работа в Германия по условията на Споразумението за сезонни работници, съобщават от Агенцията по заетостта.
Заявката на Централата за чуждестранно и специализирано посредничество (ЦЧСП) – гр. Бон е за български граждани на възраст 20-50 години за бране на ягоди и аспержи.
Желаещите да работят в Германия трябва да подадат в бюрата по труда по местоживеене следните документи:

- заявление за кандидатстване (формулярът се предоставя в Дирекциите «Бюро по труда» (ДБТ);
- саморъчно написана и подписана от кандидата декларация, че не страда от сърдечно-съдови заболявания и болести на опорно-двигателния апрат;
- четливо копие на личната карта (лице и гръб), на което да бъде написан актуален телефон за връзка с кандидата.
Крайният срок за подаване на документи е 05.02.2009 г.
Интервютата за подбор на кандидатите ще се проведат в края на месец февруари т.г. с участието на представители на Централата в Бон, Агенцията по заетостта и германски работотдатели. /БЛИЦ