Проблемът с изоставянето на бебета и деца до 3 години е седмата благотворителна кауза, за която набират пари съквартирантите в Къщата на ВИП Брадър. С парите ще бъде създаден Национален център по превенция на изоставянето.
Според Националния статистически институт в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) се отглеждат основно деца с родители. Това са лечебни заведения, в които се настаняват новородени и се отглеждат на медицински принцип деца до 3 годишна възраст. През 2007 г. 98.6% от всички деца в тези домове имат родители. Само 1.4% са подхвърлени деца и деца без родители. Това потвръждава и тенденцията, която фондация «За Нашите Деца» регистрира в своята пряка работа по превенцията на изоставянето на деца – децата имат родители, а раздялата между майката и детето настъпва най-често поради липсата на подкрепа от страна на близки или роднини. Това се случва в родилното отделение или при криза в семейството, с която никой не може да се справи.
"Всяко едно дете има правото да расте в семейство. Нашето общество продължава да нарушава това право на 8019 деца у нас, които са отделени от родителите си и прекарват своето детство в домовете", заяви по време на среща с медиите Иванка Шалапатова - директор на фондация "За Нашите Деца". Тя допълни, че няма дете, което да развие пълния си потенциал в лечебно заведение или социален дом. Принципът на фондация "За Нашите Деца" за превенция на изоставянето още в най-ранния етап на развитие (раждането) е икономически и социално ефективен. Според разчетите на неправителствената организация живота на едно бебе или дете до 3 години струва два пъти по-скъпо на година, отколконо да предотвратиш изоставянето му. 48 деца подкрепиха социалните работници на фондацията в рамките на половин година, обяви още Иванка Шалапатова. Според нея продължава тенденцията да се изоставят деца с увреждания. Статистиката все още е тревожна: за 2007 година 1118 бебета са се разделили с родителите си още в родилното отделение, а други 194 са постъпили в дом ат други болнични заведения. За тях може да се допусне, че са с различни увреждания. През 2008 година 944 бебета са постъпили в домовете за деца до 3 години веднага след раждането си. Само за първите три месеца на 2009-та 144 бебета са били оставени на грижата на държавата. "По-тревожно е това, че децата, които се разделят с родителите си в най-уязвимата детска възраст, живеят първите години в лечебни заведения", подчерта Шалапатова. Тя окачестви тези заведения като болнични заведения, в които колкото и да е отдаден персонала, не може да се гарантира инвдивидуално внимание и грижа, каквито може да осигури само семейната среда.

Със средствата, предоставени от благотворителния сезон на ВИП Брадър 3 ще бъде създаден националния център по превенция на изоставянето, който ще разпространи опита на фондацията в градовете София, Плевен, Варна и Пловдив. В тези градове специалисти ще помагат на родилките в риск и ще им оказват помощ в четири области: консултиране и емоционална подкрепа, обучение в родителски умения, практическа подкрепа при грижите за новороденото и застъпничество пред различните социални институции, които могат да помогнат. В рамките на проекта, финансиран от Нова телевизия, ще бъдат подкрепени 100 майки в риск и техните бебета. Фондация "За Нашите Деца" си поставя за цел да намери и първите 10 приемни родители, които да приемат в дома си бебета, което трябва да постъпят в социален дом и да ги отгледат, докато се решат проблемите в техните биологични семейства. Освен това ще бъдат инвестирани средства за изграждането на пространства за кърмене и грижа за бебето в големи обекти - автогари, ж.п. гари или големи магазини. Освен това ще бъдат ремонтирани и освежени стаи за родилки в родилните отделения, в които те ще могат да прекарват известно време насаме с бебетата си.
В социални домове за деца до навършване на 18 години живеят 8 019 деца. Към момента в България има 32 институции за деца от 0 до 3 години. /БЛИЦ