Общински център за превенция, скрининг и контрол на онкологичните заболявания ще бъде създаден в Пловдив. Проектът вече е включен в междудържавна спогодба с Италия и ще се реализира в сътрудничество с италиански институти и организации, съобщи заместник-кметът по евроинтеграция Ганчо Колаксъзов. Пловдивският център за контрол на рака е единственият в страната, който ще получи помощ в рамките на спогодбата.
В Центъра за борба с рака периодично ще се организират профилактични прегледи, за да се предотврати развиването на онкологични заболявания. В него ще бъдат обособени гинекологичен, хирургичен и кожен кабинет, ще работи и психолог. Свой офис ще има Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Центърът ще се намира на територията на Медицинския университет на бул. „Васил Априлов”, но ще е самостоятелно здравно заведение.
В близките дни предстои среща с посланика на Италия у нас Стефано Бенацо, за да се конкретизират параметрите на проекта, заяви заместник-кметът Колаксъзов. Ще се търсят средства за скринингови кампании и за закупуване на апаратура, добави той и посочи, че за финансиране на тези и други дейности ще се кандидатства в Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване в Люксембург и по Националната скринингова програма. Болните от рак в Пловдив са над 42 000, а застрашените са в пъти повече заради наследствена обремененост, стрес, екологични замърсявания и други фактори. На Пловдив е необходим постоянно действащ център за превенция на онкологичните заболявания и той ще бъде създаден при реализирането на нашия проект с помощта на Италия, каза заместник-кметът Ганчо Колаксъзов.
Димана Тодорова, БЛИЦ