Издателят Васил Колев от София е решен да докаже документално, че циганите не са по-калпавата част от обществото у нас в третото хилядолетие. За целта в момента той описва родословните дървета, обичаите и битието на ромите в родното си ловешко с. Радювене от 1878 г. до днес. Събраните устни разкази ще бъдат поместени в книга с работното заглавие "Неизвестните.
&quot;Още сега мога да заявя, че според записките ми не циганите, а българите сме по-лошите, защото от средата на 60-те години не спираме да опитваме да ги държим отделно от нас, както и да решаваме с тях различни проблеми в опитите на наши партии да се сдобият с повече власт. Сред ромите има дори по-големи патриоти от българите, защото не ние, а те продължават да поддържат живо българското село, докато ние избягахме от него, изоставяйки по този начин онзи начин на живот, който ни е съхранил като народ през вековете,&quot; заяви Колев.<br />