Европейската комисия одобри нови 14 предупредителни надписа, които ще могат да бъдат отпечатвани върху кутиите с цигари. Ужасяващите предупреждения са избрани сред 24 първоначално предложени и са били одобрени от фокус групи с граждани от всяка от 27-те страни от Европейския съюз, съобщава БНТ.
Предупредителните надписи по цигарените кутии са задължителни от 2003 година и трябва периодично да бъдат сменяни. Смята се, че по-голямата част от активните пушачи са наясно с вредите, които нанасят пряко върху здравето си, но подценяват цялостната картина на опасностите, които причинява тютюнопушенето.<br /> <br /> Европейската комисия твърди, че напечатаните върху кутиите предупреждения оказват положително влияние върху пушачите. Но за да са ефективни, те трябва да бъдат често променяни.<br /> В същото време нови изследвания доказват, че пушенето оказва влияние върху развиването на рак на устната кухина и гърлото, върху намалението на зрението и заболяванията на венците.<br /> <br /> Родителите пушачи дават лош пример на децата си. Ето защо новите надписи, които трябва да бъдат отпечатвани са &quot;Тютюнопушенето предизвиква рак на гърлото&quot;, &quot;Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване&quot;, &quot;Децата на пушачите могат да станат пушачи по-лесно&quot;.<br /> <br /> Държавите от Европейския съюз имат две години, за да започнат да отпечатват новите надписи върху кутиите с цигари.<br /> <br /> Директивата за тютюневите продукти дава право на отделните страни да отпечатват и картинни предупреждения, например на разяден бял дроб. Това правят в Белгия, Великобритания, Румъния, Латвия, Франция, Малта, Испания, Унгария и Дания. Някои от останалите държави също смятат да започнат да прилагат тази практика.<br /> <br />