Централната избирателна комисия обяви конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.
Фирмата, която ще трябва да извърши компютърна обработка в РИК и ЦИК на резултатите от гласуването, ще отговаря и за излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия, за извършване на проверки на списъци на кандидатски листи и застъпници, за поддържане на интернет страниците на РИК в активния изборен период и за издаване на бюлетин на ЦИК.<br /> <br /> Същата фирма ще прави и изчисленията за разпределение на мандатите на народните представители от кандидатските листи по изборни райони и поименния списък на избраните за народни представители по изборни райони съгласно получените предпочитания (преференции).<br /> <br /> Затова от ЦИК искат фирма, която предлага технология за компютърната обработка, която изключва възможности за внасяне на нерегламентирани промени в данните от гласуването по време на обработката им и се напомня, че ръководителят на изпълнителя носи наказателна отговорност за подправяне на резултатите от гласуването и други нарушения във връзка с обработката на данните.<br /> <br /> До 5 септември 2014 г. работна група, определена с решение на ЦИК, да проведе изпитания на програмното осигуряване за въвеждане и компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители, както и да направи оценка на програмния продукт на избрания от ЦИК изпълнител. До 16 септември 2014 г. изпълнителят да представи доклад за извършената подготовка и организация на компютърната обработка.<br /> <br /> В ЦИК изпълнителят трябва да извърши съставяне и актуализиране на база данни за изборните райони и избирателните секции в тях, включително на избирателните секции извън страната, номенклатури на партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатски листи на партиите и коалициите, поредността на кандидатите в тях, данните на независимите кандидати и други данни, предоставени от РИК на ЦИК. Фирмата-изпълнител ще обработва получената от РИК чрез ЦИК текуща информация за активността на гласоподавателите в страната в определените с оперативния план часове и ще публикува тази информация на сайта на ЦИК.<br /> <br /> Той ще отговаря и за въвеждане на данните от гласуването в избирателните секции извън страната и за повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК в ИП на ЦИК, както и за компютърно сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в РИК и ЦИК, и разпечатване на разликите и за периодично обявяване на междинни данни от гласуването и на окончателните резултати от гласуването на изборите за народни представители в интернет страницата на ЦИК./БЛИЦ<br /> <br />