Водите на река Тунджа край Ямбол напоследък са много мътни и мръсни, предаде кореспондент на БЛИЦ. В петък те са били и оцветени. Над 6 килограма риба била открита мъртва на брега, изтровена от силно замърсената вода.
Въпреки предупрежденията на гражданите, че намерената риба е опасна за ядене, роми набързо са я прибрали и отнесли в домовете си. <br /> <br /> От Водоснабдяване и канализация са взели проби от изхода на пречиствателната станция на &quot;Миролио&quot; и са ги изпратили за изследване. Резултатите от акредитираната лаборатория за изследване на водите в Бургас ще са готови тази седмица &ndash; очакват се да пристигнат всеки момент. <br /> <br /> Управителят на В и К инж. Иван Георгиев заяви, че е напълно възможно пробата да не е извън стандартите и замърсяването да е в границите на допустимото. <br /> <br /> В реката се вливат отпадните води на 32 предприятия и всяко от тях е потенциален замърсител. От ямболския отдел на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обясниха, че също са получили сигнал за замърсяването на реката и за мъртвата риба. От там, както и от В и К, осъществяват постоянно наблюдение на реката. <br /> <br /> <b>Марина Шиварова, БЛИЦ</b><br />