НС запази предучилищната възраст да започва с навършването на 5 години. Това стана с приемането на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене, съобщава "Фокус".
Дава се право на родителят да избира една от формите, по които да стане това, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и в групите за предучилищно образование. <br /> <br /> Училищното образование ще бъде задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.<br /> <br /> Преди това депутатите гласуваха наименованието на самия закон, като дебатите започнаха още от вчера. ПФ поиска в заглавието на закона да се допълни възпитание, както и самото наименование да бъде Закон за българската просвета. В същото време от БСП отново поискаха вместо Закон за училищното и предучилищното образование да бъде Закон за народната просвета. Двете предложения бяха отхвърлени./БЛИЦ <br /> <br />