Лекари и учители ще минават на психотестове, които ще проверяват нивото на стрес. Това предвижда Националната програма за безопасност и здраве при работа. Представителите на две от най-рисковите професии ще се проверяват редовно за психоемоционалното напрежение. Експерти ще проверяват и за наличие на така наречения "бърнаут" синдром, който е сигнал за професионално изчерпване. Целта е да се избегнат заболявания като високо кръвно, исхемична болест на сърцето, язвена болест на стомаха, депресия и др., е записано в документа.
<span style="font-size: 12px;">За да се предпазят и останалите работници и служители от неблагоприятни влияния на работното място, ще се разработят редица наредби. Една от тях ще е за минималните изисквания към микроклимата в службата. Според специалисти в понятието микроклимат влизат различни показатели като шум, чистота на въздуха и санитарните помещения, но и взаимоотношенията между колегите.</span><br /> <br /> От значение е и нивото на работните заплати, коментираха синдикатите. Наредбата, която ще определя минималните изисквания към микроклимата в предприятията, трябва да бъде готова и да влезе в сила до края на година, предвижда националната програма. /БЛИЦ