По Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се реализира от Министерство на здравеопазването, с подкрепата на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария към Община Бургас ще се учреди Местен обществен комитет за превенция на ХИВ/СПИН, съобщава кореспондентът на Блиц в морския град.
Утре от 11.00 часа в залата на Младежки културен център ще се проведе работна среща за сформиране на тази структура. <br /> Гости на срещата ще бъдат д-р Тонка Върлева - директор на Програма &quot;Превенция и контрол на ХИВ/СПИН&quot; и доц. д-р Стефан Станчев &ndash; изп. директор на МБАЛ - Бургас. В дневния й ред е предвидена дискусия за създаването на сектор по СПИН в МБАЛ &ndash; Бургас.<br /> <br /> Основна цел на обществения комитет е ангажирането на местната власт в стратегическо планиране и изпълнение на дейности за предотвратяване възникването на локална епидемия от ХИВ/СПИН. Той ще съдейства за изграждане на активни партньорства с гражданското общество и лицата, засегнати от заболяването. <br /> Бургаската е една от пилотните за България общини, в които през 2002 г. започна изпълнение на Национална стратегия по ХИВ/СПИН. <br /> <br /> По компонент 1 на програма &bdquo;Превенция и контрол на ХИВ/СПИН&rdquo; е планирано чрез Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) да бъдат организирани срещи за изготвяне на работни документи за функционирането на обществените комитети, провеждането на обучителни сесии за членовете им и други дейности за популяризиране на програмата на общинско ниво. <br /> <br /> <b>Марина Шиварова, БЛИЦ</b><br /> <br /> <br />