От края на ноември 2012 по-лесно можете да се газифицирате, защото отпада разрешителното за строеж на сградни газови инсталации в жилищни блокове и вилни къщи, след като влезе в сила изменение в Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Досега домакинствата, които искаха да се газифицират, трябваше да получат подобно разрешение от местната общинска администрация. Без това изискване процедурата значително се ускорява, като се премахва и бюрократичната тежест. <br /> <br /> С отпадането на местните такси за издаване на строителното разрешение се намалява и първоначалната инвестиция за газификация на всяко домакинство.<br /> <br /> Друга промяна, която също влиза в сила, е, че инсталациите за газоснабдяване ще се изграждат с писменото съгласие на половината от съсобствениците на сградата, а не на две трети от тях, както бе досега. Съоръженията пък ще трябва да се регистрират пред органите за технически надзор, които да следят за тяхната изправност.<br /> <br /> В страните от Западна Европа няма изисквания за издаване на подобни разрешения за строеж на газови инсталации. Сега това вече е факт и в България. Доскоро бяха необходими 27 вида разрешения за изграждане и експлоатация, после останаха 17. <br /> <br /> Сега отпада още една пречка по пътя към развитието на битовата газификация в страната и постигането на енергийно ефективна икономика. /БЛИЦ<br /> <br />