Ще бъде унищожено произведеното след 1 септември ирландско свинско, решиха генералните директори на ветеринарните служби на страните от ЕС.
Произведеното след 1 септември т.г. ирландско свинско месо, което се намира в държави от ЕС и има вероятност да е замърсено с диоксини, ще бъде унищожено, без да се изследват проби от него. Това реши късно снощи в Брюксел. Постоянният комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, в който участват генералните директори на ветеринарните служби на страните от ЕС. Само три от 27-те страни, членуващи в ЕС са гласували против. Това са Италия, Полша и Белгия.

Предстои да бъде издадено официално решение на Европейската комисия, което ще направи мярката задължителна за всички страни-членки.

Готовата продукция, в чийто състав има повече от 20% ирландско свинско и/ или мазнина, ще бъдат изтеглени от пазара и възбранени във всички държави от Общността, след което от тях ще бъдат взети проби за анализ. В зависимост от лабораторните резултати продукцията ще бъде унищожена или върната на пазара. Продуктите, които съдържат по-малко от 20% ирландско свинско и/ или мазнини няма да подлежат на изтегляне от пазара.

В България инспекторите на ДВСК засякоха и възбраниха наличното у нас ирландско свинско, произведено след 1 септември – общо 76 394,9 кг. В това количество влизат и готови продукти - 78 600 броя консерви и 15 263 кг. трайни и малотрайни колбаси. Според решението от Брюксел ще бъдат унищожени 61 465 кг. сурово ирландско свинско месо. След анализ на процентното съдържание на ирландско свинско в готовата продукция ще бъде определено какво количество от нея ще се унищожи и колко от продукцията ще бъде изследвана за наличие на диоксини.

Предстои да се вземе решение съвместно с органите на МОСВ къде ще бъде унищожено месото. Дотогава партидите и готовата продукция остават под възбрана и ще се съхраняват на местата под контрола на ДВСК.

Кризисният щаб към НВМС продължава да координира дейността на компетентните органи по случая. /БЛИЦ