Сътрудничеството между българското правителство и УНИЦЕФ допринесе за засилване на закрилата на децата и системата на социални грижи, подобряване на мониторинга на детската бедност и социалното включване, както и за подкрепа на местните власти в развиването на подходящи услуги за семейства и деца в общността. Това е оценката на регионалния директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и ОНД Мария Каливис, изразена в писмо до министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, съобщиха от министерството.
Мария Каливис подчертава и постигнатия напредък в създаването на алтернативни, обществено насочени социални услуги и деинституционализация, развиване на родителски стратегии и фокусиране върху социално изключени групи. Регионалният директор на УНИЦЕФ поздравява българското правителство и МТСП и за разработването на Националната стратегия за децата – 2008-2018 г., като подчертава, че УНИЦЕФ е ангажиран в подкрепата на нейната реализацията.  /БЛИЦ