Всички видове реконструкции по фасадата на жилищни блокове, направени от собствениците на апартаменти в тях, вече са окончателно забранени. Така депутатите сложиха край на масовата практика от десетилетия у нас да се остъкляват балконите, апартаменти на първия етаж или мазета да се превръщат в магазини и т.н.
Според приетите днес промени в Закона за етажната собственост в бъдеще се забраняват всички дейности, които нарушават целостта, архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сгради, съобщи БТА. Всичко това не се позволяваше и досега, но не спира почти никого.<br /> <br /> Новите текстове в нормативната уредба въвеждат и допълнителни задължения за собствениците да поддържат сградата в добро техническо състояние, съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията. Собствениците вече са длъжни да осигуряват безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в блока си.<br /> <br /> Общото събрание се сдобива с правото да приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт на сградата, както и да определи шестмесечен срок , в който нововъзникнала етажна собственост да избира Управителен съвет (домоуправител).<br /> <br /> При продажба на отделен апартамент или част от сградата новият собственик няма да бъде обвързан със задължения или неизпълнени ангажименти на стария собственик. За всичко, включително и за ангажименти към Сдружението на собствениците, ако такова е регистрирано, ще отговаря старият собственик. В същото време новият автоматично ще бъде включван в такива сдружения.<br /> <br /> Управителният съвет на етажната собственост вече ще взима и решения с по-малко гласове. До момента повечето предложения се приемаха при подкрепа от 67% от собствениците. С въведените сега изменения това ще става с 50% плюс 1 глас от представителите на блока.<br /> <br />