Чиновници ще бъдат изпращани на обучения по почтеност. Това е записано в проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор“, публикуван от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към МС. Постоянно ще се правят курсове за налагане на етични правила за поведение, придобиване на умения и вземане на решения, съобщава „Труд”.
Когато служителите се провинят и получат наказание &bdquo;устно предупреждение&ldquo; и временно отстраняване от длъжност, те ще бъдат изпращани на опреснително обучение. След временно отстраняване от длъжност или понижение ще им организират &bdquo;поправително&ldquo; обучение. Какво точно представлява то обаче от проекта не става ясно.<br /> <br /> Последните две мерки срещу неетични чиновници са уволнение и наказателно производство. Служителите в публичния сектор ще бъдат уволнявани, ако се докаже, че са подали фалшив сигнал срещу свой колега за корупция или друго престъпление.<br /> <br /> Една от основните препоръки в документа е да бъде изготвен единен национален кодекс за поведение на лицата от публичния сектор, който да бъде приет със закон. Кодексът трябва да дава конкретни примери и да оказва поведенчески модели. Предлага се въвеждане на ежегодна проверка за почтеност на хората от публичния сектор. Това ще става с психометричен тест за почтеност.<br /> <br /> Бъдещите служители на държавната администрация ще преминават задължителен психометричен тест, след което ще изчакват в централна база данни да бъдат наети. Около тази промяна са се обединили членовете на Съвета за административна реформа начело с вицепремиера Румяна Бъчварова.<br /> <br /> Тази есен в парламента се очаква да бъдат внесени поправки в Закона за държавния служител. След влизането му в сила нито една администрация няма да има право сама да наема служители. Институциите ще са длъжни да ползват само кадрите от банката за чиновници. Един кандидат може да стои в списъка не повече от 3 г.<br /> <br /> Промените в Закона за държавния служител включват още премахване на назначенията на &bdquo;временно изпълняващ длъжността&ldquo; в администрацията. Според екипа на Бъчварова там имало много злоупотреби. Затова вече ще се позволява едно назначение за 6 месеца за вакантен пост. За това време трябва задължително да се намери титуляр./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br />