Заради нарушаване на служебните задължения като длъжностно лице - съдия-изпълнител при Варненския районен съд /ВРС/ и вдигане на възбрана върху имот, без това да е поискано от страна по изпълнително дело, днес Варненският окръжен съд присъди наказание година и половина "лишаване от свобода", отложено с 3 години изпитателен срок на Станислава Ян, съобщиха от съда.
Длъжностното престъпление е извършено през март 2002 година, когато 40 годишната юристка е била съдия-изпълнител при Районен съд Варна. Без да има постъпила молба по изпълнително дело и при липсата му в Съдебно-изпълнителна служба /СИС/ Варна, съдия изпълнителят е вдигнала наложените по делото възбрани. Изпълнителното дело е образувано през 1996 година по молба на взискател от Пазарджик срещу длъжник от Варна за дължима сума в размер на 2 млн 803 328 неденоминирани лв. През март 2002 година без никакво правно основание и при положение, че делото дори не е било в СИС Варна по това време, съдия - изпълнителят е нарушила служебните си задължения. С писмо по описа на Службата по вписвания при ВРС тя вдигнала възбраната на недвижим имот / 1/2 идеална част от незастроено място с площ 1360 кв.м. в КК "Св.Константин и Елена", собственост на длъжника/. С това престъпление по служба Станислава Ян. затруднила удовлетворяването на вземането на взискателя и му причинила вреди. Потърпевшият от тези действия е успял да удовлетвори претенциите си едва 8 години по-късно, през декември 2004 година.
Днешната присъда на ВОС може да бъде обжалвана пред Апелативен съд Варна в 15 дневен срок. /БЛИЦ