Четирима служители на териториалното звено на Националната агенция по приходите (НАП) в Пловдив са уволнени дисциплинарно. На други двама е наложено наказание „предупреждение за уволнение“.
Служителите са нарушили установените правила за работа в НАП и законовите норми при извършване на контролни действия. С поведението си – действия и/или бездействие, те са позволили нанасяне на щета на бюджета в особено големи размери.

Възложени са ревизии на всички фирми, в които наказаните служители са допуснали нарушения и пропуски при извършване на контролни действия. Към момента ревизионните производства не са приключили. Дисциплинарните производства срещу шестимата данъчни също не са приключили. Предприетите действия са в резултат на съвместната работа между ДАНС и новосъздадената в началото на 2008 година дирекция в ЦУ на НАП „Управление на риска и разследване на особени случаи“ (УРРОС).

Наказанията са наложени със заповед на териториалния директор на НАП-Пловдив Николай Брънчев. „Ще бъда безкомпромисен към служителите, които не спазват установените законови норми, вътрешните правила и норми за етично поведение в НАП“, категоричен бе Брънчев. /Димана Тодорова, БЛИЦ