В 50 села от общо 143 в Шуменска област не е сключен нито един граждански брак през миналата година. Общо регистрираните женитби в Шуменско през 2013 г. са 647 или с 41 повече от предишната. От тях 63.4 % или 410 са в градовете от областта, а останалите 237 - в селата. В 38 села за цялата година се е задомила само по една двойка.
От местното статистическо бюро обясняват за &bdquo;Преса&rdquo; тенденцията за намаляване на брачността със съжителството на семейни начала, без оформен юридически брак. По данни от последното преброяване на населението съжителството е най-популярно сред никога невстъпвалите в брак лица.<br /> Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Кърджали, следвана от Разград и София. Шумен е на четвърто място с коефициент 4.3 на хиляда. Най-малко се женят във Видинско.<br /> <br /> Средната възраст за мъжете и жените при сключване на брак е съответно 29.3 и 25.9 г. В Шуменско брак са сключили 20 непълнолетни жени. При три от браковете възрастта на мъжа или жената надвишава 70 г. При 34 от регистрираните бракове жената е по-възрастна от мъжа с повече от две години.<br /> <br /> Разводите в Шуменско са намалели с 26 за една година и за 2013 г. са 229 и 80 на сто от тях са в градовете. Най-много са прекратените бракове по взаимно съгласие и несходство в характерите, следвани от фактическа раздяла. По рядко се срещат като причини физически и морален тормоз, лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството, изневяра.<br /> <br /> Средната продължителност на брака в Шумен е 16 години. Най-голям е броят на разтрогнатите бракове с продължителност от 9 и от 20 години. Общо 9 от прекратените бракове са продължили под една или една година, а 3 са с продължителност над 40 години./БЛИЦ<br /> <br />