Председателят на Софийски градски съд съдия Светлин Михайлов издаде заповед, с която разпореди две от десетте зали в Съдебната палата, ползвани от СГС, да бъдат преотстъпени приоритетно за съдебни заседания по дела, наблюдавани от Европейската комисия. Така съдебните заседания по съответните дела ще могат да бъдат насрочвани през по-малко от календарен месец, информират от пресцентъра на съда.
Разпореждането е в резултат на указанията на ВСС за ускоряване на съдебните производства по наказателни дела от обществен интерес и по престъпления, свързани с европейски фондове и такива, които се наблюдават от Европейската комисия.

Като съд с изключителни правомощия, в Софийски градски съд се гледат дела срещу лица с имунитет (магистрати, депутати и министри) и делата за най-тежки престъпления срещу личността и държавата. /БЛИЦ