Демократическата партия в Харманли от вчера подклажда недовоството на гражданите, които са решили да вдигнат бунт срещу софийските бали. Харманлийци настръхнаха още като чуха новината от министър Джевдет Чакъров, съобщена в Смолян, че към техния град тръгват тонове балиран софийски боклук. В началото кметът на града Михаил Лисков отричаше да са водени такива разговори с министерството на околната среда и водите, но беше принуден да признае, че е обсъждано такова предложение, но решение все още няма.
Идеята за отстъпване на част от сметището за софийския боклук е била подхвърлена от заместик-министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев, който през последните седмици направил доста совалки до Харманли с обещанието да съдейства за изгодна сделка между министерството и Общинския съвет в Харманли. Председателят на Общинския съвет Пламен Делчев има собствено мнение по въпроса. Щом държавата е дала пари за изграждането на това депо, защо да не може да го използва за нуждите на българите, независимо откъде са те. Лидерът на демократическата партия е твърдо против софийския боклук, защото смята, че за една година депото ще се напълни и после няма да има място за местния боклук.
Според Илиян Илиев, управител на сметището, капацитетът на съоръжението в момента е 155 000 кубически метра. Изгража се втора клетка и с нея капацитетът се увеличава на 328 000 куб. м. Това значи, че Харманли може да използва съоръжението поне 25 години. Но започне ли да се извозват софийските бали, експлоатиционният му срок ще се съкрати най-малко със 7 години. Това е всъщност тревогата на местните хора – хем ще плащат скъпи такси за смет, хем няма да имат сметище.
Това е и аргуметтът на техния протест, който може би ще даде израз утре. /Тодорка Николова, БЛИЦ