ХХХІ-ия Конгрес на Съюза на народните читалища в България се проведе в Хисаря. Във форума участваха представители на над 2300 читалища от цялата страна.
В рамките на конгреса се проведе Национална кръгла маса на тема „Проблеми на читалищното дело в България”. Залата не успя да побере всички желаещи да вземат участие в срещата, така че повечето фоайета на хотела се превърнаха в дискусионни клубове. Модератори на Националната кръгла маса бяха председателят на съюза Стоян Денчев и заместникът му Николай Дойнов. Преди това всички делегати и гости на Конгреса се включиха в шествие от площада на град Хисаря до барелефа на поета Иван Вазов и положиха цветя. Конгресът бе открит с приветствия от омбудсмана на Република България Гиньо Ганев, който е дългогодишен председател на Съюза и почетен прадседател в момента, и от министъра на културата Стефан Данаилов. Бяха разгледани предложения за промени в Закона за народните читалища, които бяха коментирани преди това и на Кръглата маса.
В Пловдивска област има регистрирани 209 читалища, 20 от които са в гр. Пловдив. В повечето общини има създадени Общински читалищни съвети, в които членуват читалищата от населените места на съответната община. Отделно от това е учреден Областен читалищен съвет, който работи на обществени начала. Председател на Областния читалищен съвет към област Пловдив е главният експерт в Областна администрация – Пловдив, Катрин Гутман. Председателството е изборно и е с мандат от 3 години. От името на Областния управител на област Пловдив - Тодор Петков, г-жа Гутман връчи поздравителен адрес до делегатите и гостите на Конгреса. /БЛИЦ