13 нови деца ще бъдат настанени в бургаския Дом за деца, лишени от родителска грижа „Ал. Г. Коджакафалията”. Хлапетата ще живеят в обособено пространство, близко до семейната среда.
Помещенията за спане и игра са обзаведени с помощта на спонсори и се намират в отделно крило на сградата. Големите деца от &bdquo;Коджакафалията&rdquo; няма да имат пряк достъп до новоприетите малчугани. Те са 7-годишни и идват от социалния дом &bdquo;Щурче&rdquo; в гр. Средец /Грудово/. За първолаците ще се грижат петима възпитатели и един социален работник. <br /> Днес обновените помещения бяха инспектирани от представители на Община Бургас, в лицето на Мая Казанджиева /нач.-отдел &bdquo;Социални дейности&rdquo;/ и Десислава Василева /секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица/, от директора на дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; &ndash; Бургас Вълчо Вълчев и нач.-отдел &bdquo;Закрила на детето&rdquo; &ndash; Бургас Елена Инджова. /<b>Марина Шиварова, БЛИЦ<br /> <br /> </b><br />