Кметът на Община-Ловеч Минчо Казанджиев е изискал от изпълнителния директор на "ВиК" АД Светослав Иванов свикване на извънредно заседание на Съвета на директорите на акзционерното дружество във връзка със създадената през последните дни кризисна ситуация, касаеща нарушеното водоподаване на питейна вода.
Ще бъдат анализирани предпоставките и причините, довели до нарушаване на водоснабдяването на града и наложилото се прекъсване на подаването на вода. Ще бъде потърсена отговорност от виновните длъжностни лица за създаденото неудобство на гражданите, съобщи днес отговорен източник. /<b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b>