74 семейства от Ловешка област са лишени от месечни помощи за деца през април поради допуснати 5 неизвинени отсъствия от училище на децата им. Най-много са санкционираните в общините Ловеч - 40 и Луковит - 20, съобщи днес Иваничка Иванова, директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Ловеч.
Според нея 13 257 семейства в Ловешка област са получили помощи по Закона за семейни помощи за деца през миналия месец. Еднократни помощи при бременност са получили 42 майки, а при раждане на дете - 99 майки за 100 деца.<br /> Месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20 години, са взели 12 631 семейства за 18 898 деца. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година са получили 485 майки.<br /> От подпомагане са отпаднали 35 безработни лица в трудоспособна възраст, които са получавали месечни обезщетения.<br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ.<br /> </b>