Санкции в размер на 78 912 лв. са наложени от Регионалната здравноосигурителна каса в Ловеч през първото шестмесечие на 2008 г. Надвзетите суми от договорните партньори са в размер на около 52 хил. лв., а по медицинските дейности най-голям дял се пада на лечебните заведения за болнична помощ и лекарите по дентална медицина, съответно – 39 060 лева и 19 512 лева, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Ловеч.
Според Здравната каса общо 520 проверки на договорните партньори са извършени от началото на годината от специалистите в ловешката здравна каса. От тях 320 са финансови, 173 – медицински, три – по жалби на граждани и 24 – съвместно с НЗОК. Проверяващите са установили 320 нарушения, от които 148 са с установени суми за възстановяване. Медицинските проверки са установили 86 нарушения, а финансовите - 200. Сред основните нарушения са несъответствие между договорната по вид и обем и оказаната медицинска помощ, несъответствие между декларирано, изискуемо, налично оборудване и обзавеждане, отчитане на услуги, които не са извършени, неспазване на графика за обслужване на пациенти и др. На територията на Ловешка област сключените договори между РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ през тази година са 375, като от тях са прекратени шест - 3 с лични лекари, 1 с лекар от специализираната извънболнична медицинска помощ и 1 със стоматолог, уточниха от касата. /БЛИЦ