89 сигнални писма и 26 разпореждания до председатели на кооперации и управители на сдружения са изпратили от Звено "Пожарна безопасност и спасяване" Ловеч във връзка със започналата в Ловешка област жътвена кампания. Подготовката на звеното е започнала още през месец март, когато кметовете на общини на територията на областта са предоставили схеми с разположението и площта на обработваемите земи. Те са общо 256 676 дка.
Всички проверки на техниката, която ще се използва в кампанията се осъществяват по утвърден график съвместно с Регионален сектор на контролно-техническа инспекция. Към момента проверките са преминали 15 зърнокомбайна и 74 трактори и друга техника, което се удостоверява със съответния стикер. Проверки ще се извършват и в хода на жътвата най-вече по отношение на предвижване на техниката до засетите масиви. Абсолютно е забранено паленето на стърнища и нарушителите ще бъдат незабавно и строго санкционирани.<br /> Най-често допусканите нарушения по време на жътва според огнеборците са техническа неизправност в комбайн, която води до самозапалване, неизправни уреди за пожарогасене и изораване на по-тясна противопожарна ивица от необходимото, която да разделя обработваемия масив от Републиканската пътна мрежа.<br /> <b>&nbsp;<br /> Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br /> <br />