В Ловешка област 9 фирми са заявили общо 591 работници за уволнение. Според директора на Регионалната служба по заетостта Минчо Диков, от април троянското предприятие "Хемус" за мебели от дърво ще съкрати целия си персонал, наброяващ 317 души.
 "Балкан" АД-Ловеч пък ще остави на улицата 95 работни.
За първото тримесечие на т.г. "Елма" - Троян вече е съкратила 54 работника, други 14 са съкратени от дъщерната й фирма "Елма Р". Други ловешки фирми, обявили съкращения на персонал, са "Осъм" АД - 47 човека, "Инвест"ООД - 14 човека, "Милепрес" - 20 работници и "Балдим Федерн" ООД - Априлци - 30 души. Гергана Димитрова, БЛИЦ.