684 млн. лв. са профукали предишните управляващи от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за последните 4 години за малки обекти и съмнителни договори, без да се спазват ангажиментите на страната към Евросъюза. Доста от съмнителните проекти са дадени за проверка от Сметна палата, а някои от тях се проверяват и от икономическа полиция.
Изводът е, че предишните управляващи 4 години са провеждали политика на предизвестена екокатастрофа, обявиха от&nbsp;екоминистерството.<br /> <br /> По искане на депутати от ГЕРБ министър Нона Караджова ще участва в парламентарно разискване преди началото на парламентарния контрол в петък за&nbsp;екологичната политика на предишното ръководство на МОСВ. Разискването ще обхване последните 4 години, в които с лека ръка са раздавани европейски средства за съмнителни и маловажни проекти и в същото време не са спазени основни ангажименти, поети от страната в тази посока, сочат сега от ведомството. <br /> <br /> 24 от общо 56-те депа за твърди битови отпадъци, които трябваше да бъдат изградени до юли 2009 г., изобщо не са започнати, става ясно от справката на МОСВ. Само 49 са изградените пречиствателни станции за отпадни води в населени места с над 10 хил. души население. Според ангажиментите, поети пред общността, до края на 2010 г. те трябва да са общо 121. <br /> <br /> За да не последват санкции от Еврокомисията, за една година сегашните управляващи трябва да направят 72 пречиствателни станции. Непосилна задача, като се има предвид финансовата дупка, която оставиха предишните екошефове. Новият екип на МОСВ завари договори за 249 млн. лв. при налични средства в касата на екоминистерството 300 хил. лв. <br /> <br /> Изхарчените 684 млн. лв. за съмнителни и маловажни проекти са се стопили без видим ефект благодарение най-вече на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, откъдето са изтекли 412 684 000 лв., а останалите 272 млн. лв. са плячкосани от държавния бюджет, уточниха от екоминистерството. Вследствие на всичко това големите населени места са оставени без екологична инфраструктура, а това е довело до значителни екологични последици &ndash; мръсни градове, стотици неорганизирани сметища, замърсени реки, градове без канализация. <br /> <br /> След предприетите мерки от новото ръководство, са стопирани за допълнително договаряне договори на стойност 123 млн. лв. и са осуетени нови договори на стойност 36 млн. лв. Инвестиционните намерения на сегашното ръководство пък се блокират поне за 2 години поради дългове за 90 млн. лв., които дължи ПУДООС по вече сключени договори, допълват от МОСВ. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ</b>