Общинският съвет на Панагюрище прие решение, с което задължава кмета Георги Гергинеков да обяви бедствено положение в общината, съобщи Дневник.Предложението бе гласувано с почти пълен консенсус въпреки разгорещените дебати за причините, довели до кризисното състояние. Очаква се още в първия си работен ден - понеделник, кметът Георги Гергинеков да изпълни решението като със своя заповед обяви бедствено положение.
Съветниците гласуваха на 28 август да бъде проведено обществено обсъждане с представители на всички институции на регионално ниво, имащи отношение към проблема с водоснабдяването и кризисната ситуация - Областен управител, РИОСВ, РИОКОЗ и др. На общественото обсъждане ще станат ясни мерките, които са предприети от институциите до момента и ще бъде направен анализ на ситуацията с безводието.
Местният парламент иска в общината да бъде доставена минерална вода, ако е необходимо и от държавния резерв.

От понеделник населението ще се информира ежедневно чрез всички възможни канали за комуникация, включително и чрез табла на оживените места в града и селата. Създава се общински кризисен щаб.
Междувременно водоподаването към Панагюрище падна под 10% от необходимото за задоволяване на нуждите. Медодобивния гигант "Асарел Медет" осигури тръби за ремонт на основния водопровод, подаващ живителната течност от водоизточник край Марица. По предварителни разчети той трябва да приключи до десетина дни.
За да бъде извършен ремонтът, ще се наложи да бъде изцяло спряно водоподаването. Повече от две седмици Панагюрище е на воден режим, а в квартал "Оптикоелектрон", ромската махала и по високите етажи на жилищните блокове вода въобще не е потичала в чешмите. /БЛИЦ