Родителите на осиновени деца да имат право на две години платен отпуск по майчинство - това предвиждаха промените в Кодекса на труда, внесени от депутата от левицата Захари Георгиев, които парламентът отхвърли на заседанието си днес.
Идеята предвиждаше една година платен отпуск от деня на предаването на детето. Ако след този период то не бъде настанено в детско заведение, осиновителите да ползват още една година платено майчинство, но най-късно до навършването на 5-годишна възраст на детето. <br /> <br /> Сега действащото законодателство не предвижда ползването на майчинство за осиновено дете след 2-годишната му възраст.<br /> <br />