Цялостното име на църквата в Македония в бъдеще вероятно ще гласи Македонска православна църква - Охридска архиепископия, с което практически правно ще бъде прецизирано метафоричното обяснение, дадено в устава на Македонската православна църква, твърди македонският “Утрински вестник”. А в устава пише: “Изхождайки от факта, че Охридската архиепископия канонично никога не е била закрита, а през 1767 година турският султан като иноверец владетел на Македония с ферман е предотвратил нейната самостоятелна дейност, с решение на Църковно-народния събор, проведен на 4 октомври 1958 година в Охрид, е възобновена Охридската архиепископия в лицето на Македонската православна църква”.
Следователно само се дооформя името на църквата и по този начин се потвърждава това, което е известно на всички – че по тези земи сме имали църква, която датира от апостолско време и зад себе си има континуитет и древност от 10 века, пише македонският “Утрински вестник”. Най-доброто потвърждение за това е титлата, която носи главата на църквата и която съгласно устава на Македонската православна църква гласи: “Охридски и македонски архиепископ”, продължава вестникът. Предложението за правното прецизиране на името на Македонската православна църква е било обсъдено и единодушно прието на последното заседание на Светия архиерейски събор. По този начин всъщност само се защитава нейното историческо име, твърди изданието. Говорителят на синода митрополит Тимотей каза за “Утрински вестник: “На събора няма да става дума за никакви добавки към името на Македонската православна църква. Тя винаги е била наследница на Охридската архиепископия, което се вижда и от титлата на нашия архиепископ”.

БЛИЦ припомня, че Охридската архиепископия е автокефална (независима) православна църква, приемница на Преславско-Дръстърската патриаршия. Създадена е през 1018 г. от император Василий II и закрита неканонично със султански ферман през 1767 г., като нейният диоцез е присъединен към този на Цариградската патриаршия. С падането на България под византийска власт през 1018 г. с указ на император Василий II от 1019 г. тя е понижена в ранг и обявена за Българска автокефална архиепископия със седалище в Охрид, последната българска столица и седалище на българския патриарх. Независимостта й от Цариградската патриаршия е уредена до 1020 г. в още два указа на император Василий II. Последният Охридски архиепископ е Арсений Охридски — до 1767 г., когато Охридската архиепископия се закрива. Оттогава до 1878 г. в Охрид има гръцки епископи. Жителите на Охрид се обръщат с пълномощно писмо от 9 април 1861 г. "до представителите на българския народ" в Цариград да помолят Високата порта за избавяне "от своеволието на гръцкото духовенство, като потвърди основанието на автокефалната архиепископия на Първа Юстиниана Охридска и на цела България". През 1872 г. Натанаил Охридски е ръкоположен за пръв митрополит на Българската екзархия в Охрид.
Македонската православна църква /МПЦ/ е неканонична православна църковна организация в Република Македония, самопровъзгласила се за самостоятелна автокефална църква на 17 юли 1964 година в Охрид, в тогавашна Югославия, в разрез с православната църковна йерархия и канони. МПЦ не е призната от никоя друга православна църква. /БЛИЦ