Кметът на малката община- Стралджа, Ямболско, Митко Андонов, съобщи, че общината непрекъснато търси начини за увеличаване постъпленията в бюджета в приходната част на местните дейности. И между тях не е само продажбата на общински сгради или терени. Активно се предприемат стъпки за търсене на публично-частно партньорсто, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Ямбол.
Примери за това са очакванията за строеж на голф-игрище край село Александрово, както и изграждането на енергиен фотоволтаичен парк, от където годишно се планират приходи в общинската каса по над милион. Общинският съвет в Стралджа утвърди допълнителни приходи в размер на 108 180 лв. за дейността общинска отговорност, като от тях субсидията за капиталови разходи е 6 186 лв., а допълнителните разходи за местни дейности - 85 337 лв. /БЛИЦ