Тетевенските фурни за хляб ЕТ "Спартак-Румен Илиев" и на ТК "Централ" ООД са със замърсени подови покрития, стени, тавани, работни плотове, работни повърхности и технологично оборудване. Пак там не се водят пълни записи по програмите за добра хигиенна практика и не се извършва мониторинг в определените т.нар. критични контролни точки.
Съставът на произвежданите от двете пекарни хляб и хлебни изделия обаче съответства с посочения в технологичната документация. Това съобщи днес Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве-Ловеч.
Общо 16 фурни за хляб и фурни за хляб и тестени закуски са били проверини в региона. При проверките не е открита практика да се влагат подсладители, оцветители и консерванти в произвежданите храни. По отношение спазването на изискванията за етикетиране в 2 от проверените обекти не се извършва опаковане и етикетиране, защото произвежданите хляб и хлебни изделия са предназначени за директна продажба на място. Входящ контрол на суровини, материали и опаковки се извършва във всички проверени обекти.
Гергана Димитрова, БЛИЦ