Близо 1200 са извършените ревизии от инспекторите от отдел Контрол през изминалите 9 месеца на годината в Ямбол, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Издадени са 162 ревизионни актове, главно за нарушаване на разпоредбите на Закона за данък добавена стойност и Кодекса за социално осигуряване. Издадени са 100 акта за установяване на административни надушения, свързани с недекларирани данни по вътреобщностните придобивания или с некоректни данни в подадените VIES декларации, за които постъпва обратна информация от страните членки на ЕС. Минималната санкция, която се налага за такива нарушения е 1000 лева. Най-често срещаните нарушения на Кодекса за социално осигуряване, които инспекторите установяват по време на проверките, са неначислени работни заплати, начислени възнаграждения, но непреведени осигурителни вноски при деклариране на прекратяване на трудовите правоотношения; неподадени коректно данни в съответните регистри. Според една от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване, когато заплатите са начислени, дори и да не са реално изплатени, работодателят е длъжен да превежда осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването.  Допълнително разкритите приходи през 9 месеца на годината са в размер на 4 милиона 128 хиляди лева. /БЛИЦ