Бившият собственик на МК "Кремиковци" и настоящ на “Горубсо”-Мадан Валентин Захариев е преследван от държавата за неизпълнение на приватизационния договор за сделката с “Кремиковци” през 1999 г. Тогава чрез фирмата "Дару металс" той купи гордостта на социалистическата промишленост за ...1 лев срещу ангажимент да плати дългове за близо 500 милиона лева и да реализира инвестиции за още 400 милиона.
<em>За шест години управление частично погаси някои задължения на комбината, но не осигури никакъв инвестиционен ресурс. По-късно собствеността бе прехвърлена на &quot;Финметалс&quot;. <br /> </em><br /> През 2010 г. Захариев беше осъден да плати неустойка в размер на 40 милиона лева заради неизпълнението на инвестиционна програма за 2002 г. Държавата обаче продължава да си търси от него и 400-те милиона лева, които той пое да инвестира като ангажимент още при купуването на Кремиковци през 1999 г. <br /> <br /> <strong>Делата се водят от Агенцията за следприватизационен контрол и текат много мудно <br /> </strong><br /> заради тежките юридически процедури. Захариев е наел професионален юридически екип, който се бори със зъби и нокти за интересите му. <br /> <br /> Предприемачът обаче дължал още близо 200 милиона лева на руска групировка, която му е помогнала да финансира част от покупките си в последните години. Според хора от бизнес средите става въпрос за голяма компания, в която освен руски има и чеченски капитали. Парите са били дадени преди 6 години на Захариев, за да купи различни предприятия и да изгради солидна империя от мини и металургични заводи.<br /> <br /> Захариев получава 250 милиона долара при продажбата на &ldquo;Кремиковци&rdquo; през 2005 г. на индиеца Прамод Митал. Вкарва своите и чуждите пари в оборот за реализацията на новия проект. Нещата вървят добре до 2009 г. Тогава заради световната криза предприятията му натрупват загуби и дългове. Той успява частично да погаси текущите си задължения, но не може да връща големите заеми, които са му дадени. Така крета близо три години, за да се стигне до сегашната ситуация, при която - въпреки благоприятната конюнктура на пазара - фирмите му са в колапс. <br /> <br /> <strong>Руско-чеченските му партньори поискали да започне по-енергично да си плаща дълговете!<br /> </strong><br /> В последните седмици част от предприятията на Захариев са заляти от стачкуващи работници. Той дължи заплати за няколко месеца. Вече стана ясно, че не само &ldquo;Горубсо&rdquo;-Мадан и Оловно-цинковият комбинат (ОЦК) в Кърджали, но и пловдивският &quot;Финтехмаш&quot; дължи заплати на работниците. В края на м.г. задълженията са били 240 000 лева. До 2003 г. предприятието на &quot;Кукленско шосе&quot; 11 бе известно като завод &quot;Антон Иванов&quot;. След това бе закупено от &quot;Интертръст Холдинг&quot; АД, което е собственост на фамилията Захариеви и в чиито борд участва бившият военен министър Бойко Ноев. Десет процента в него все още са на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Заводът произвежда инструментална екипировка и машини за селското стопанство. <br /> <br /> До голяма степен бъдещето на две от компаниите на Захариев - ОЦК в Кърджали и &ldquo;Горубсо&rdquo;-Мадан - зависи от това дали собственикът ще успее да изплати близо 1,6 млн. лв. стари дългове към работниците и към местното електроразпределително предприятие. След повече от седмица протести и след намесата на двама министри мажоритарният собственик на дружествата - &quot;Интертръст холдинг&quot;, обеща да намери пари и да преведе близо две трети от дължимите стари заплати тази седмица. <br /> <br /> <strong>&quot;Примирието&quot; обаче не се възприема с голям оптимизъм от синдикатите, <br /> </strong><br /> които заявиха, че работата в предприятията няма да бъде възобновена, докато не бъде платен &quot;и последният лев&quot; от предвиденото в споразумението! <br /> <br /> За да влязат работниците в мините, компанията трябва да плати и висящите си сметки за ток. Миналата седмица Е.ОН въведе график на частично електрозахранване на &ldquo;Горубсо&rdquo;-Мадан заради дълг, който по неофициални данни е 150 000 лева. Главната инспекция по труда пък затвори двата рудника, докато се нормализира подаването на ток и бъдат изпълнени предписанията за трудова безопасност, които включват и подновяване на екипировката на миньорите. <br /> <br /> Междувременно стана ясно, че предприятието вече е превело на държавата дължимите концесионни възнаграждения за близо 90 000 лв. До крайния срок - 14 март - компанията трябва да издължи концесионните си плащания за цялата 2011 г. за находище &quot;Петровица&quot; и за второто полугодие за рудник &quot;Крушев дол&quot;. В противен случай икономическото министерство планира да предложи на Министерския съвет да отнеме двете концесии. Това всъщност е и едно от исканията на протестиращите миньори. <br /> <br /> <strong>Общо 720 000 лв. трябва да бъдат преведени по картите на работниците в ОЦК-Кърджали, <br /> </strong><br /> съгласно постигнатото миналата седмица споразумение. Сумата представлява 60% от дължимите до януари заплати, които според синдикатите са 1,2 млн. лв. Останалите 40% трябва да бъдат погасени до три месеца.<br /> <br /> Дори и да се намерят пари за всички тези плащания обаче, едва ли с това ще приключат проблемите в ОЦК и &ldquo;Горубсо&rdquo;-Мадан. Неплатените заплати са едва малка част от дълговете на компаниите на Валентин Захариев. Според официална информация само добивното предприятие дължи около 8,7 млн. лв. за осигуровки и данъци. Експертите коментират, че е непонятно как в благоприятната конюнктура в момента дружествата на Захариев са на загуба. Най-вероятната причина за проблемите е тежкото дългово бреме, което може да стане причина един от строителите на съвременния български капитализъм да се скрие в Швейцария, където банковите му сметки хич не са намалели!<br /> <br /> <strong>Георги ИВАНОВ<br /> </strong>