Валентина Богданова е родена на 25.06.1960 г. Магистър е по българска филология и психология. Работила е като педагог и помощник-директор на 170-о СОУ „В. Левски“ в Нови Искър. Народен представител в 40-то и в 41-то Народно събрание, специалист по образование, наука и политиките за децата и младежта
<strong>- Г-жо Богданова, в пленарна зала вече гледате промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Според тях размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1-2 години трябва да се увеличи от 240 на 310 лева. Откога обаче това може да стане факт, след като има две предложени дати?</strong><br /> - Изключително съм доволна от това, че гледаме два типа законопроекти, които предполагат политически консенсус. Знаете, че гласувахме промяна в Наказателния кодекс. Въз основа на четири законопроекта на първо четене приехме да се инкриминира посегателството над лекари и медицински лица. Беше подкрепено и предложението на колегата от &bdquo;Атака&ldquo; към тази категория да бъдат добавени и педагогическите специалисти, които също са обект на агресия по време на изпълнение на служебните си задължения. Що се отнася до размера на майчинството, има две предложения в Закона за държавното и обществено осигуряване. Става дума за увеличение на обезщетение за отглеждане на дете от 1-2 години до размера на минималната работна заплата, тоест 310 лева. Аз съм убедена, че парламентът ще подкрепи и двата законопроекта. Разликата между тях е, че политическа партия ГЕРБ предлага това да стане от 1 юли, а ние предложихме начална дата 1 октомври. И погледнете каква ирония има тук. Четири години подред, когато се обсъждаше Законът за държавното обществено осигуряване, лично аз и мои колеги от Коалиция за България сме правили предложение размерът на майчинството от 1-2 години да бъде изравнен с минималната работна заплата. Тази практика работеше от 2006 до 2009 година. Това наше искане непрекъснато беше отхвърляно, включително и по време на една много сериозна дискусия през декември миналата година. Сега колегите много бързо си промениха мнението, след като преди време ни обясняваха, че пари няма и че трябва да се строят детски градини. Разбира се, дебатите около въпроса откога да влезе в сила този закон предстоят и аз съм готова да приема датата да е по-ранна. Само че страната ни има правителство едва от няколко дни и тепърва трябва да се види какви са възможностите на бюджета за държавно обществено осигуряване. Има пакет от социални мерки, които трябва да бъдат финансирани с пари от държавния бюджет, но и от бюджета на ДОО. Затова за мен е несериозно да залагаме веднага едно увеличение на майчинството още от 1 юли. Хубаво е, че колегите от ГЕРБ искат да се изявяват като опозиция, но все пак предложенията им трябва да имат някаква управленска логика.<br /> <strong><br /> - Аргументите на ГЕРБ преди няколко месеца всъщност бяха, че е добре майката да получава по-високо обезщетение през първата година, не през втората, и така да се насърчава да се върне по-бързо на работа.</strong><br /> - Така беше. Възможностите на една майка да се върне бързо на работа са добри решения. Само че ГЕРБ противопоставиха две разумни практики. Правилно е, че трябва да се строят нови детски градини, добре е жените да бъдат насърчавани да се завърнат по-бързо на пазара на труда, за да поддържат своята квалификация. Европейската комисия в своите анализи също твърди, че резервите за заетост се крият в заетостта на дамите. Само че бившите управляващи не дадоха коректни аргументи. Първо, вярно е, че детските градини са от изключително значение, особено за четири от големите градове на страната. Само че те предполагат отглеждане на дете от 3 до 5-6 години. А тук говорим за обезщетение на майките с деца до 2 години. Второ, ние говорим само за осигурените майки. Това е тяхно право. Също така нека добавя и че по време на управлението на ГЕРБ срокът, на базата на който се изчислява размерът на майчинството, нарасна двойно. Така че самото обезщетение падна. Статистиката също го доказва. За съжаление, за три години са починали 230 000 българи. В същото време плащаме обезщетение на около 40 000 майки, а от 2009 година насам, пак за съжаление, са се раждали с по 5000 бебета по-малко. Имайте предвид и че за тези години извън пазара на труда са останали около 400 000 души. Какво правим за тях? Оставяме ги под линията на бедност ли?<br /> <br /> <strong>- Нужни ли са допълнителни средства за увеличението на майчинството, откъде ще бъдат набавени парите? Според изчисленията става дума за около 7,5 млн. лева.</strong><br /> - Мисля, че има възможност да бъдат осигурени тези средства. Става дума за икономии в бюджета на ДОО, за преструктуриране на разходите. Дори в мотивите си сме записали, че не се изискват допълнителни бюджетни средства. Но трябва и да си признаем, че през последните години бяха замразени парите за деца с увреждания. Това също трябва да се анализира. За съжаление, социалните плащания към хора в риск не бяха променяни четири години. Затова е необходим един сериозен преглед на възможностите на бюджета на ДОО. Ако се окаже, че има възможност увеличението на майчинството да стане и по-рано, то лично аз бих подкрепила законопроекта на колегите.<br /> <br /> <strong>- Доколко ще помогне поправката в НК за инкриминирането на престъпления над лекари и учители за възобновяване на статута им в обществото?</strong><br /> - Според мен този статут трябва да е особено защитен. Но само законодателното решение не е достатъчно. Изисква се активна работа както на МВР, така и на правораздавателните органи. Така че тази поправка е основата, върху която ангажираните с проблема институции трябва да заработят.<br /> <br /> <strong>- Ще работите ли и в посока за увеличение на възнагражденията на учителите? Знаете, че наскоро имаше минимален скок на заплатите им. Също така имаше искания единният разходен стандарт за издръжката на ученик да стане 1834 лева.</strong><br /> - Имаше минимално увеличение. Ще направим сериозен анализ на това какво предполага размерът на единните разходни стандарти за училищата. Трябва да бъде дебатирана и една позиция на Синдиката на българските учители относно позитивите и проблемите, които създадоха делегираните бюджети. Единните разходни стандарти трябва да осигурят нормалното функциониране на всички училища в страната, а не само на големите. Така че нека видим къде са сериозните проблеми с финансирането, аз винаги бих подкрепила увеличение на възнагражденията на учителите, защото това е моята гилдия.<br /> <strong><br /> - Ще стане ли най-сетне образованието приоритет за страната?</strong><br /> - Образованието трябва да бъде приоритет на всяко българско правителство. Надявам се обаче това да не остане само клише. Виждам, че има воля, добър знак е изборът на министъра на образованието, така че се надявам да защитим твърдението, че образованието е приоритет.<br /> <strong><br /> - Досега непрекъснато се повтаряше, че е нужна радикална реформа - в образованието, в здравеопазването. Съгласни ли сте с това твърдение или по-скоро трябва да секнат напъните за революци</strong>и?<br /> - Много харесвам твърдението на един древен китайски мъдрец, според когото трябва да върнем смисъла на думите. Опасявам се, че думата реформа не ражда нито надежда, нито пък създава усещането, че ще се промени нещо за добро. Тя се изхаби от употреба. Най-важното, което трябва да се случи, е първо да започнат да работят законите на България, да бъдат възстановени добрите практики и да се търсят добрите промени, които ще доведат до резултат. Реформа заради самата реформа е клише. Затова е добре да спрем с гръмките думи и да видим възможностите за решение на най-належащите проблеми - с грамотността, с отпадащите ученици, с децата, които по социални причини не влизат в класните стаи. Трябва да се помисли и за мерки срещу младежката безработица.<br /> <strong><br /> - С какво това управление ще е по-различно от предходното? Заявихте, че ще работите най-вече за решаване на проблемите в социалната сфера.</strong><br /> - Не може да работим само за промени в социалната сфера, при условие че първо трябва да бъде създадена нормална икономическа среда. Това много ясно пролича и в изказванията на премиера Пламен Орешарски. Само така ще могат да бъдат решавани проблемите с безработицата, ще можем да увеличим доходите. Преди всичко трябва да разчитаме на компетентността. Жалко е, че именно компетентността, грамотността се поставя като основен проблем. Това означава, че това до този момент е бил един от основните недостатъци на ГЕРБ. Също така всички парламентарни групи трябва да търсим и съгласие с браншовите организации, с гражданските сдружения при всяко едно управленско решение. Надявам се на един по-диалогичен и по-консенсусен стил на работа от тук насетне.<br /> <strong><br /> - Накъде трябва да върви пенсионната реформа, след като от ЕК отново има препоръка за увеличение на възрастта, а същевременно стана ясно, че според актуализирания план на кабинета плавното вдигане на възрастта за пенсиониране и на осигурителния стаж с по 4 месеца на година се спира?</strong><br /> - Отнасям се с разбиране към последната позиция на министър Хасан Адемов, който заяви, че стъпките трябва да са малки и твърде разумни. Според мен двете неща не си противоречат. Въвеждането на една такава реформа без гаранции, че е постижима и добра за българските граждани, може да бъде коментирано от гледна точка на досега водената социална политика. Мерките на предишното правителство позволиха да има повече пари в държавното обществено осигуряване, но оставиха извън възможностите за пенсиониране десетки хиляди българи. Разумно е да бъде стопирано това увеличение с по 4 месеца на година, но трябва да сме наясно с всички възможности и набор от решения. Едва тогава можем да водим този разговор отново. Нужна е гъвкава политика.<br /> <br /> <strong>В. &quot;Монитор&quot;</strong><br /> <br /> <br />