Валери Запрянов беше избран за председател на Българския медиен съюз. За негови заместници бяха избрани Светлана Шаренкова, Тодор Батков, Димитър Друмев и Мартин Радославов. Изборът стана на днешното учредително събрание на новата организация, на което присъстваха още издателите Тошо Тошев, Делян Пеевски, Петьо Блъсков и др.
Освен тях са поканени да членуват представители не само на печатни, но и на електронни медии, както и разпространители.<br /> <br /> До създаването на новата медийна група се стигна след като Огнян Донев и Любомир Павлов окупираха Съюза на издателите и впоследствие той бе замразен от съда.<br /> <br /> Учредителното събрание се проведе в хотел &ldquo;Радисън&rdquo;, където се бяха събрали издатели, главни редактори и журналисти от водещи медии в страната. Според устава на медийния съюз това ще е &quot;самостоятелна, доброволна, обществена, независима и недържавна организация на печатните и електронни медии.&quot;<br /> <br /> В новия съюз ще участват също така и доставчиците на аудио-визуални медийни услуги и радиоуслуги. Проектоуставът гласи, че Български медиен съюз ще се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и председател.