Върховният касационен съд (ВКС) да отмени решението, с което на 26 февруари бяха избрани Ралица Негенцова - за председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдС), както и част от членовете на управленските органи на националната ни адвокатура. Искането бе депозирано вчера от адвокат Орлин Симеонов, който бе делегат на Общото събрание на българската адвокатура (проведено на 25 февруари в столичния хотел Шератон), излъчен от името на Адвокатска колегия Варна – третата по численост след софийската и пловдивската.
Въпросните избори са прецедент в историята на българската адвокатура, тъй като дни преди провеждането им, досегашният Висш адвокатски съвет с председател Даниела Доковска (с решение от 17 февруари) елиминира софийските адвокати (42% в държавата) от участие в най-важния избор за ръководни органи на българската адвокатура. <br /> <br /> Адвокат Орлин Симеонов апелира към върховната магистратура да обяви за нищожни и всички решения на Общото събрание и да постанови сегадействащото ръководство на ВАдС да насрочи ново Общо събрание, което да се проведе и с представители на Софийската адвокатска колегия (САК). Причините, поради които - според адвокат Орлин Симеонов, <br /> <br /> <u><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>решенията в &bdquo;Шератон&rdquo; са нищожни и незаконосъобразни:</strong></span><br /> </u><br /> 1. Отказът на председателстващите Общото събрание Хари Хараламбиев ( към момента зам. председател на ВАдС) и на секретарят на колегията Валентин Бенатов да подложат на гласуване предложението изборът на бъдещото ръководство на председател и ръководни органи на националната ни адвокатура да се отложи с 4 месеца. Това е технологично възможния период Софийската адвокатура да може да избере отново свои делегати, след като ВАдС касира избора им от 28 януари 2012 г., което пък не подлежи на обжалване според Закона за адвокатурата.<br /> <br /> 2. Какво правиха на трибуната, като ръководители на националното общо събрание Ралица Негенцова, Хари Хараламбиев и Валентин Бенатов, които освен част на настоящото ръководство, се явяваха и кандидати за бъдещото? &bdquo;Налице е безспорен конфликт на интереси!&rdquo; &ndash; според адв. Симеонов.<br /> <br /> 3. Относно решението (№1354/17.02.2012г.) на Висшия адвокатски съвет с което софийските адвокати бяха &bdquo;извадени от играта&rdquo;, в жалбата си до ВКС адв. Орлин Симеонов смята, че то е нищожно, тъй като в публикуваната му версия в сайта на ВАдС липсват имената и подписите на тези, които са го взели. Да припомним, чии жалби &bdquo;трогнаха&rdquo; душите на ръководството на върховното ръководство на адвокатурата, за да вземе подобно безпрецедентно решение: Кристина Лялева, Дора Лялева, Соня Иванова, Владимир Пенев, Нина Седефова, Ваня Траянова , Ина Лулчева, Гроздан Добрев, Михаил Станков, Румяна Радкова, Марина Маврова, Марияна Николова, Александър Петров, Георги Атанасов, Динко Кънчев, Даря Пенкова, Лъчезар Чутурков, Людмила Стефанова, Цветана Чуклева, Александър Петров, Георги Спасов. &bdquo;Недопустимо е в разглеждането на жалбите по същество да участва и адвокат Даниела Доковска, тъй като същата е материално и финансово обвързана с т.нар. &rdquo;жалбоподатели&rdquo; - адвокат Георги Николов Атанасов, адв.Ина Николаева Лулчева и адв.Цветана Иванова Чуклева-Недялкова. Тези колеги са Управители на Адвокатско дружество &rdquo;Доковска, Атанасов и съдружници&rdquo; с личен номер 2000001710, регистрирано на 10.05.2005г. с Решение на АС №10, като в него адвокат Даниела Стефанова Доковска е представляващ и съдружник&rdquo;.<br /> <br /> 4. Непочтено, недопустимо и неколегиално при отстронаяването на софиянци е, че в него са участвали адвокатите Ели Христова, Валентин Бенатов, Хари Хараламбиев, Йордан Школагерски и Красимир Аврамов, които вече са били регистрирани като кандидати и в бъдещата управа.<br /> <br /> &bdquo;Налице е целенасочена дейност по налагане на кандидатури и умишлено лишаване на адвокати от техни конституционни права&rdquo;, завършва жалбата си до Върховния касационен съд, адвокат Орлин Симеонов.<br /> <br /> На ход са подопечните на председателя на ВКС проф. Лазар Груев. Оказа се, че ценностите на българската адвокатура &ndash; единство, независимост и самоуправление &ndash; за пореден път опират до намеса на Темида. Дано този път върховните магистрати не &bdquo;размишляват&rdquo; осем месеца, както сториха при обжалването на изборите за председател на Софийската адвокатска колегия от лятото на 2010 г.<br /> <br /> <strong>Петър БУЧКОВ, БЛИЦ</strong><br type="_moz" />