Варненският апелативен съд измени присъдата на Окръжен съд Варна от февруари тази година и лиши от право да заема длъжността „частен съдебен изпълнител” за срок от една година и шест месеца Станислава Ян. Втората съдебна инстанция потвърди условното наказание, което ВОС наложи на съдия-изпълнителя от година и половина "лишаване от свобода", отложено с 3 години изпитателен срок.
Присъдата на Станислава Ян. е за нарушаване на служебните задължения като длъжностно лице - съдия-изпълнител при Варненския районен съд /ВРС/ и вдигане на възбрана върху имот, без това да е поискано от страна по изпълнително дело. <br /> Длъжностното престъпление е извършено през март 2002 година, когато 40 годишната юристка е била съдия-изпълнител при Районен съд Варна. Без да има постъпила молба по изпълнително дело и при липсата му в Съдебно-изпълнителна служба /СИС/ Варна, съдия изпълнителят е вдигнала наложените по делото възбрани. Изпълнителното дело е образувано през 1996 година по молба на взискател от Пазарджик срещу длъжник от Варна за дължима сума в размер на 2 млн 803 328 неденоминирани лв. През март 2002 година без никакво правно основание и при положение, че делото дори не е било в СИС Варна по това време, съдия - изпълнителят е нарушила служебните си задължения. С писмо по описа на Службата по вписвания при ВРС тя вдигнала възбраната на недвижим имот / 1/2 идеална част от незастроено място с площ 1360 кв.м. в КК &quot;Св.Константин и Елена&quot;, собственост на длъжника/. С това престъпление по служба Станислава Ян. затруднила удовлетворяването на вземането на взискателя и му причинила вреди. Потърпевшият от тези действия е успял да удовлетвори претенциите си едва 8 години по-късно, през декември 2004 година.<br /> В мотивите за своето решение въззивният съд е записал, че съдия-изпълнителят е нарушила служебните си задължения, тъй като без да е титуляр на състава, в който е разпределено делото, без да е сезирана с писмена молба, без да е налице правно основание по чл.330 от ГПК и при положение, че изпълнителното дело отдавна е спряно и физически от три години не се е намирало в СИС е извършила изпълнителни действия по него. Втората съдебна инстанция е категорична, че деянието е извършено при пряк умисъл и със специална цел &ndash; да причини вреда на взискателя. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 15 дневен срок . /БЛИЦ <br />