Върховният административен съд се отказа да сезира Конституционния съд във връзка с отнетото преди две години българско гражданство на издирвания от Интерпол Константин Циганов, съобщава БНР.
Делото, в което Циганов обжалва отнетото му от предишния вицепрезидент Ангел Марин българско гражданство, бе прекратено.<br /> <br /> В мотивите си ВАС разсъждава по спорния казус трябвало ли е Георги Първанов да преупълномощи Ангел Марин да дава и отнема българско гражданство и след избирането им за втори мандат. Съдът е приел, че Марин е имал необходимите правомощия да отмени натурализацията на Константин Циганов.<br /> <br /> &ldquo;Пред съда е оспорена законосъобразността на един указ, издаден не на самостоятелно основание от вицепрезидента, без да е упълномощен от президента, а на един указ, издаден на основание Закона за българското гражданство&rdquo;, пише в мотивите си Върховният административен съд.<br /> <br />